Rewolucja technologiczna 4.0 a innowacyjna uczelnia

Rewolucja technologiczna 4.0 stawia przed edukacją zawodową nowe wyzwania. Szkoły średnie i uczelnie wyższe muszą dostosować program nauczania do zmieniającego się rynku oraz nowoczesnych technologii wprowadzanych przez firmy w Polsce i na świecie.

Dotyczy to zarówno wiedzy jak i umiejętności. Jak powinna wyglądać innowacyjna uczelnia 4.0? Czego nie może w niej zabraknąć? Odpowiadamy.

Spis treści:


Rewolucja technologiczna 4.0 – szansa, a jednocześnie zagrożenie

Rewolucja technologiczna 4.0 charakteryzuje się przede wszystkim powstawaniem i wprowadzaniem zaawansowanych technologicznie produktów oraz usług, dynamicznymi zmianami na rynku pracy, poprawą jakości obsługi klientów oraz nowymi modelami biznesowymi. Zakłada przede wszystkim przekazanie większej decyzyjności kompetencjom maszyn. Kluczowymi technologiami w rewolucji technologicznej 4.0 są:

  • IoT,
  • Sztuczna inteligencja,
  • Blockchain,
  • Autonomiczne pojazdy,
  • Zaawansowana robotyzacja.

Tak jak wiele nowości, może to budzić lęk. Jeżeli nie oswoimy się z nowoczesnymi technologiami w porę i nie zaczniemy wdrażać ich już na etapie edukacji, rewolucja technologiczna 4.0 może nas przerosnąć. Jesteśmy świadkami, jak nowoczesne technologie determinują szybkie i globalne zmiany.

Konsekwencje rewolucji technologicznej 4.0 odczują nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale również uczelnie i szkoły średnie, które odpowiadają za kształcenie specjalistów, ekspertów. Jak nowoczesna uczelnia 4.0 powinna dostosować się do aktualnych potrzeb rynku?

Stanowisko dydaktyczno-badawcze z dziedziny robotów autonomicznych

Laboratorum Pojazdów Autonomicznych:  https://edu4industry.com/produkt/laboratorium-pojazdow-autonomicznych/ 

 

Nowoczesna uczelnia 4.0 dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

Rewolucja technologiczna 4.0 zmienia już teraz diametralnie rynek pracy. Niesie ze sobą ogromne szanse, których właściwe wykorzystanie zależy w dużej mierze od uczelni oraz szkół wyższych. Jak zauważa PARP w swoim raporcie „Czwarta rewolucja przemysłowa”, jej potencjalną korzyścią jest tworzenie nowych miejsc pracy. Kluczem w tym przypadku jest jednak posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności związanych z nowymi technologiami.

 

Wśród nowych stanowisk pracy pojawiają się specjaliści ds.:

  • sztucznej inteligencji,
  • analitycy danych,
  • operatorzy maszyn,
  • inżynierii i przetwarzania w chmurze,
  • robotyki i automatyki.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że zdobycie stanowiska pracy zależy od posiadanych kwalifikacji. To od uczelni i szkół wyższych zależy, z jaką wiedzą i umiejętnościami wypuszczają młodych specjalistów na rynek pracy. Jak stanąć na wysokości zadania oraz stworzyć nowoczesną uczelnię 4.0? Podstawą jest odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz osoby z wiedzą specjalistyczną, które będą w stanie skutecznie wdrożyć młodych ludzi na rynek pracy.

 

Technologie przemysłu 4.0 i nowe wyzwania dla edukacji

Zdefiniujmy więc jasno, jakie wyzwania stoją przed uczelniami i szkołami wyższymi. Pierwszym i podstawowym jest zapewnienie uczniom odpowiednich możliwości rozwoju oraz zdobywania nowych kompetencji. Sztuczna inteligencja, IoT czy zaawansowana robotyka wymagają wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia. Oczywiście, pracodawcy zapewniają dodatkowe szkolenia. Jednak warunkiem szybkiej nauki jest posiadanie solidnych podstaw ze szkoły czy uczelni.

Potencjalnym wyzwaniem są omawiane już nowe stanowiska pracy. Do zadań uczelni i szkół średnich należy odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do sprostania zadaniom związanym z technologią przemysłu 4.0. Nowoczesne uczelnie powinny dążyć również do podnoszenia kwalifikacji pracowników, by Ci byli w stanie wspierać swoich uczniów w drodze do osiągnięcia sukcesu na rynku determinowanym przez technologie przemysłu 4.0.

 

Innowacyjna uczelnia – Edu4Industry podejmuje wyzwanie i wyposaża laboratoria w niezbędny sprzęt

Innowacyjna uczelnia to miejsce, które jako Edu4Industry wspieramy i wyposażamy. Zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wyzwania razem z przedstawicielami szkół średnich oraz wyższych. Wspieramy nowoczesne szkolnictwo i jesteśmy gotowi, by dostarczyć do laboratoriów niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Szkolenie specjalistów wymaga współpracy pomiędzy szkołami a firmami działającymi bezpośrednio na rynku technologii przemysłu 4.0.

Zmiana wyposażenia pracowni oraz metodyki nauczania to etap, na którym możemy Ci pomóc. Wyposażymy laboratoria w niezbędne stanowiska dydaktyczne, sprzęt stosowany aktualnie podczas procesów produkcyjnych, który umożliwia naukę programowania robotów czy symulację rzeczywistych zadań na hali produkcyjnej. 

Model_malej_Linii_Produkcyjnej

Model Małej Linii Produkcyjnej,https://edu4industry.com/produkt/model-malej-linii-produkcyjnej/ 

 

Innowacyjna uczelnia powinna edukować przyszłych pracowników, którzy będą gotowi na poruszanie się w obszarach zaawansowanej robotyki i automatyzacji, a także potrafiących odnaleźć się na stanowiskach pracy stworzonych przez rewolucję technologiczną 4.0. Co możemy zapewnić innowacyjnym uczelniom?

 

Jaki sprzęt powinna mieć innowacyjna uczelnia 4.0?

Rewolucja technologiczna 4.0 odgrywa ogromną rolę w procesach produkcyjnych. Dlatego innowacyjna uczelnia powinna zapewniać odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

 

W odpowiednim przygotowaniu specjalistów z obszaru zaawansowanej robotyki mogą pomóc:

 

Automatyka a innowacyjna uczelnia

Jeżeli innowacyjna uczelnia lub szkoła wyższa realizuje program z zakresu automatyki przemysłowej, w zdobyciu niezbędnych umiejętności oraz wiedzy mogą pomóc: