Certyfikowana Linia Programu SMSCP

Certyfikowana Linia Programu SMSCP

Siemens SMSCP jest międzynarodowym programem potwierdzającym umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych. Program prowadzony jest w oparciu o współpracę z uczelniami i szkołami na całym świecie. Nacisk położony jest na zdobycie praktycznych umiejętności oraz aktualną wiedzę o współczesnych systemach mechatronicznych, które są niezbędne w pracy każdego inżyniera. 

Edu4Industry przy współudziale firmy Siemens oferuje wyposażenie sal dydaktycznych spełanijące standardy programu SMSCP dla wszystkich poziomów zawansowania (asystent, współpracownik, profesjonalista). 

 

Ta rozbudowana linia umożliwia modelowanie zautomatyzowanych instalacji przemysłowych o różnych stopniach skomplikowania. Jest modułowym systemem, który można stosować jako zestaw niezależnych stacji, które na koniec łączone są w jeden ciąg.  

Koncepcja wykorzystuje tagi RFID do przechowywania informacji o samym produkcie i umożliwia komunikację między stacjami co jest jednym z istotnych elementów rozwiązań Przemysłu 4.0. Każda stacja spełnia jedno lub więcej zadań.  

Linia składa się z następujących stanowisk: 

Stacja 

Opis stanowiska dydaktycznego 

Wymagana do poziomu SMSCP 

DFS01 

Stacja składowania i transportu (dolny element) 

1,2,3 

DFS02 

Stacja składowania i montażu (górny element) 

1,2,3 

DFS03 

Stacja składania elementów (element środkowy) 

1,2,3 

DFS04 

Stacja pomiaru jakości wytworzonych elementów 

2,3 

DFS05 

Stacja nawiercania i kontroli 

1,2,3 

DFS06 

Magazyn wysokiego składowania. 

1,2,3 

DFS07 

Robot współpracujący – demontaż 

DFS08 

Stacja kontroli i zarządzania (SCADA) 

1,2,3