Education for Industry

Okres od pierwszej do drugiej rewolucji przemysłowej to około 100 lat. Przejście z trzeciej do czwartej rewolucji zajęło ludziom już tylko około 40 lat. Rosnące tempo rozwoju technologicznego stawia ogromne wyzwania przed inżynierami i naukowcami naszych czasów. Education for Industry wykorzystuje lata doświadczeń zgromadzonych pod szyldem Encon Koester, aby pomóc szkołom i uczelniom w kształceniu przyszłych inżynierów i rozwijaniu technologii przyszłości.

 

Koncentrujemy się głównie na dwóch, ściśle powiązanych ze sobą obszarach: robotyce i automatyce przemysłowej. Jesteśmy liderem w dostarczaniu profesjonalnych stanowisk dydaktycznych i badawczych, które usprawniają proces nauczania i przyspieszają prowadzenie badań naukowych.