Modele linii produkcyjnych – sposób na ułatwienie nauki automatyzacji

Modele linii produkcyjnych umożliwiają nauczanie podstawowych funkcji z zakresu techniki sterowania, takich jak operacje logiczne i funkcje warunkowe, a część z nich jest dodatkowo wyposażona w opcje specjalne. Otwarcie pracowni automatyki przemysłowej w szkołach i na uczelniach jest dużym krokiem w kierunku ułatwienia zgłębiania skomplikowanych zagadnień naukowych. W jaki sposób nowoczesny model linii produkcyjnej uchyla drzwi do efektywnej nauki automatyzacji? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

 

Spis treści:

 

Edu4Industry wspiera rozwój edukacji w Polsce

Celem Edu4Industry jest sposób na ułatwienie nauki automatyzacji i zgłębianie trudnych zagadnień naukowych w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Aktywnie wspieramy powstawanie nowych laboratoriów oraz wyposażenie już istniejących, by były gotowe do pokonywania nowych wyzwań stawianych przez rozwój nowoczesnych technologii.

Warto wiedzieć, że obecnie specjaliści i inżynierowie są odpowiedzialni za obsługę i konserwację złożonych systemów produkcyjnych. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy, ale również umiejętności korzystania z nowoczesnych rozwiązań.

 

Modele linii produkcyjnych w Edu4Industry

Poznaj modele linii produkcyjnych dostępne w Edu4Industry.

  1. Modułowa Linia Produkcyjna FMS to zintegrowane stanowisko dydaktyczne demonstrujące fragment linii produkcyjnej. Model linii produkcyjnej umożliwia nauczanie podstawowych zagadnień z zakresu techniki sterowania, takich jak operacje logiczne i funkcje warunkowe, funkcje specjalne: liczniki (zliczanie góra/dół) razem z pozycjonowaniem pozwalające na programowanie sekwencyjne z możliwością rozpoznawania błędów. Co więcej, istnieje także możliwość instalacji Modułu Konsoli Sterowania wyposażonego w podświetlane przyciski. Sterownik PLC podłączany jest do makiety za pomocą złącza SUB-D lub listwy zaciskowej. Model składa się z modułów, które mogą współpracować ze sobą jako jedna linia lub niezależnie dzięki regulatorom ciśnienia jako pojedyncze stanowiska. Linie można w dowolny sposób rozbudować, wyposażając laboratorium w kolejne moduły. Edu4Industry oferuje pełne wsparcie w instalacji i montażu, a także szkolenia z obsługi stanowiska.

 

Sprawdź więcej informacji o produkcie: https://edu4industry.com/produkt/modulowa-linia-produkcyjna-fms/

 

  1. Certyfikowane Modele Linii Produkcyjnych Programu SMSCP są częścią międzynarodowego programu potwierdzającego umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych. Nacisk położony jest na zdobycie praktycznych umiejętności oraz aktualną wiedzę o współczesnych systemach mechatronicznych, które są niezbędne w pracy każdego inżyniera. Edu4Industry z udziałem firmy Siemens oferuje między innymi wyposażenie sal dydaktycznych spełniające standardy programu SMSCP dla wszystkich poziomów zaawansowania (asystent, współpracownik, profesjonalista) oraz certyfikowane szkolenie dla studentów i prowadzących. Model linii produkcyjnej można łatwo rozbudowywać lub stosować zestaw niezależnych stacji łączonych w jeden ciąg.

 

Sprawdź więcej informacji o produkcie: https://edu4industry.com/produkt/certyfikowana-linia-programu-smscp/

 

  1. Model małej linii produkcyjnej to stanowisko 4 złożonych ze sobą modułów reprezentujących przykładowy proces produkcji elementów dyskretnych. Model wykorzystuje te same elementy jak tradycyjne linie produkcyjne, dzięki czemu daje uczniom i studentom możliwość kontaktu z czujnikami, silnikami, elementami pneumatycznymi i sterownikami. Każdy moduł może funkcjonować osobno i stać się osobnym stanowiskiem pracy.

 

Sprawdź więcej informacji o produkcie: https://edu4industry.com/produkt/model-malej-linii-produkcyjnej/

 

Co zyskują studenci dzięki nauce na modelach linii produkcyjnych?

Nauka na modelach linii produkcyjnej, które symulują pracę na produkcji, pozwala oprócz przyswajania teorii zobaczyć, jak procesy produkcyjne wyglądają w praktyce. Praktyczna nauka obejmuje między innymi programowanie sterowników, co umożliwia cykliczne i skuteczne przyswajanie wiedzy.

 

Modele linii produkcyjnej w wersji miniaturowej i rzeczywistej

Model linii produkcyjnej FMS, o których piszemy w poprzednim akapicie, to zintegrowane stanowisko dydaktyczne, w którego skład wchodzą dowolnie wybrane modułowe stacje symulujące różne procesy produkcyjne, takie jak: nawiercanie i kontrola nawierceń, sortowanie, transport, przenoszenie elementów. Model jest idealnym rozwiązaniem do nauki z zakresu sterowania i funkcji warunkowych na wyższych uczelniach. Model, ze względu na swoją kompaktowość, można przemieszczać pomiędzy laboratoriami czy biurkami.

Nieco większe modele linii produkcyjnej SMSCP mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej podczas pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, wyprzedających konkurencję pod względem technologii cyfrowych. Program szkoleń wspiera laboratoria, w których studenci będą wiedzieć, jak samodzielnie rozwiązywać problemy w układzie mechatronicznym.

Linia SMSCP odwzorowuje swoim rozmiarem i działaniem stanowiska, które możemy spotkać w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Ponadto certyfikat SMSCP przyznawany studentom po odbyciu szkolenia może być dodatkowym atutem po ukończeniu studiów, ułatwiając wejście na rynek pracy.

 

Wdrożyliśmy modele linii produkcyjnych w pracowni automatyki przemysłowej na Politechnice Opolskiej oraz w Zespole Szkół Technicznych w Turku

Oprócz modułów, które przedstawiamy na naszej stronie internetowej, dostarczamy dedykowane stacje spełniające indywidualne wymagana klientów.

Przykładem modułu linii produkcyjnych jest sprzęt, który dostarczyliśmy do Politechniki Opolskiej. Linia składa się ze stacji: izolacji i transportu, nawiercania i kontroli nawierceń, manipulatora 3-osiowego. Pod koniec roku 2022 linia została rozbudowana o kolejne dwa stanowiska: stację kontroli i pomiarów oraz dedykowaną, specjalną stację z przenośnikiem taśmowym umożliwiającą poruszanie się elementów pomiędzy innymi stacjami.

Ważnym wydarzeniem jest także uruchomienie modelu linii produkcyjnej SMSCP w Pracowni Automatyki Przemysłowej w Zespole Szkół Technicznych w Turku stanowiącej podstawę do zaawansowanego szkolenia technicznego z wykorzystaniem praktycznych problemów z zakresu mechaniki, pneumatyki, elektrotechniki, technologii sterowania i interfejsów komunikacyjnych.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz w naszym case study: Otwarcie pracowni automatyki przemysłowej w Turku
Skontaktuj się z nami!