Otwarcie pracowni automatyki przemysłowej w Turku

Otwarcie pracowni automatyki przemysłowej w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Wydarzenie będące uwieńczeniem projektu, którego byliśmy częścią było dla nas szczególnie wyjątkowe. Przede wszystkim, w jego ramach powstała pracownia odzwierciedlająca realną linię produkcyjną – montażową.

Uroczystości towarzyszył bardzo urozmaicony program, składający się między innymi z wystąpień osób zaangażowanych w projekt.

Jednym z prelegentów był dyrektor Factory Automation – pan Steffen Leidl z firmy Siemens wraz z dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Firmy – Pani Ewa Mikos. Warto wymienić osoby obecne podczas wydarzenia: zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Koninie – pani Agnieszka Mirecka-Katulska, Wicestarosta Turecki – pan Władysław Karski, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku – pan Sławomir Kosobudzki, radny Powiatu Tureckiego – pan Mariusz Seńko, wiceprezes Tureckiej Izby Gospodarczej – pan Tomasz Wroniak, prezes zarządu firmy Miranda – pan Grzegorz Dybus oraz inni przedstawiciele zaprzyjaźnieni z instytucją ZST.

Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Encon-Koester/Education4Industry Fatia Group.  Między innymi panów: Macieja Antonika i Roberta Gałązki, którzy z pasją opowiadali o projekcie.

„Nowoczesna, elastyczna i wydajna produkcja oraz wykwalifikowana kadra pracownicza, to w obecnych czasach główne oczekiwania przemysłowych zakładów produkcyjnych. Realizacja tych oczekiwań możliwa jest dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki, robotyki jak również systemów IT. W takie rozwiązania wyposażona została linia dydaktyczna zainstalowana w nowej pracowni automatyki w Turku.

Linia dydaktyczna na miarę rozwiązania Przemysłu 4.0 przedstawia cykl montażu oraz magazynowania komponentów, podzielony na 7 stacji roboczych. Cały system sterowania oparty jest na platformie sprzętowej firmy Siemens oraz robocie współpracującym Universal Robots. W przedstawionych aplikacjach wykorzystano nowoczesne i wydajne sterowniki serii S7-1500, panele operatorskie serii Comfort, system wizyjny, system identyfikacji RFID, serwonapęd z rodziny SINAMICS S-120 jak również robota UR5.

Wszystko to sprawia, że uczniowie i kursanci korzystający z tej linii podczas nauki zdobędą kompetencje mocno oczekiwane na obecnym rynku pracy.” – tak na temat projektu wypowiadał się dyrektor techniczny firmy Encon-Koester, Robert Gałązka.

 

Maciej Antonik (zdjęcie otwierające), dyrektor pionu nauczania i badań naukowych w firmie Encon-Koester opowiadał natomiast o tym, jak Przemysł 4.0 wpływa na potrzeby i wyzwania w zakresie edukacji inżynieryjnej:

„Szybki rozwój technologii nie tylko zwiększa koszty prowadzenia zajęć, ale wymusza też nowe podejścia pedagogiczne. Uczniowie muszą nauczyć się nie tylko konkretnych zagadnień i technologii, ale też umiejętności samodzielnego myślenia, współpracy w grupie i adaptacji. To jest możliwe tylko w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych które łączą najnowsze technologie z systemami przystosowanymi do nauczania.”

Linia montażowa w pracowni automatyki przemysłowej w Turku

Całość założenia stanowi podstawę zaawansowanego szkolenia technologicznego z wykorzystaniem praktycznych problemów. Z pewnością, linia pełni funkcję kompletnej platformy pozwalającej zrozumieć i opanować wiedzę z mechaniki, pneumatyki, elektrotechniki, technologii sterowania i interfejsów komunikacyjnych. Jest to absolutnie niezbędne do prawidłowego oraz skutecznego zarządzania i utrzymania ruchu na zakładzie. W dzisiejszej produkcji specjaliści i inżynierowie są odpowiedzialni za obsługę i konserwację złożonych,zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Wymaga to bezproblemowej interakcji wszystkich innowacyjnych technologii. Model siedmiu stacji montażowych tworzy obszary połączone za pomocą systemu transportowego, który produkuje wypróbowane i przetestowane komponenty.

Części składowe:

  1. Podwójny magazyn podzespołów
  2. Stacja montażowa
  3. Obróbka
  4. Kontrola jakości
  5. Magazyn
  6. Stacja przeładunkowa, robot UR5

Patronat na projektem objęła firma SIEMENS w ramach projektu edukacyjnego Akademia Techniczna. Firma Encon Koester /Education4Industry  była odpowiedzialna za wyposażenie i wdrożenie stanowisk dydaktycznych pracowni.

Film z otwarcia:

http://pliki.zst.net.pl/otwarcie-linii-produkcyjnej.mp4