Odwrócone laboratoria – nowoczesne podejście do nauki Quanser

Zajęcia w trybie zdalnym lub hybrydowym wymagają szczególnego podejścia zwłaszcza w przypadku laboratoriów. Uczelnie stanęły przed ogromnym wyzwaniem, którym było nie tylko utrzymanie równego poziomu pomiędzy nauczaniem praktyki i teorii, ale również zapewnienie uczestnikom kursu możliwości interakcji ze sprzętem. Odwrócone laboratoria z firmą Quanser to jeden ze sposobów ciekawe zajęcia online, a także możliwość przeprowadzania eksperymentów zamiast przedstawiania teorii podczas kursu na uczelni. 

 

Spis treści:

 

Odwrócone laboratoria zostaną z nami na dłużej – pomoc nie tylko w dobie pandemii

Technologie ułatwiają nam nie tylko naszą codzienność, ale również wkradają się do wielu innych obszarów naszego życia. Zmiany nie ominęły również uczelni wyższych. Mają one jednak pozytywny wydźwięk, ponieważ umożliwiają studentom pogłębianie wiedzy, a także zapoznanie się z najnowszymi trendami z obszaru robotyki oraz automatyki. To właśnie między innymi dzięki firmie Quanser uczelnie mogą kształcić inżynierów gotowych do aktualnych wyzwań na rynku pracy.

Odwrócone laboratoria to jeden ze sposobów, jaki zaproponowała firma Quanser, w odpowiedzi na potrzeby studentów, prowadzących, a także zmiany pojawiając się w organizacji zajęć na uczelni wskutek COVID-19. Uczelnie zaczęły wprowadzać wirtualne, asynchroniczne i hybrydowe narzędzia nauczania. Podczas konieczności przejścia na zdalny tryb nauczania zostały wprowadzone wirtualne zajęcia laboratoryjne, które można realizować między innymi za pomocą sprzętu Quanser. 

Kiedy jednak nadszedł czas powrotów na uczelnie, wielu prowadzących zdecydowało się na wprowadzenie złotego środka pomiędzy zajęciami stacjonarnymi a zdalnymi. Efektem są odwrócone laboratoria. Na czym dokładnie polega ta koncepcja? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz poniżej. 

 

Koncepcja odwróconej klasy na uczelniach

Koncepcja odwróconej klasy nie jest niczym nowym, ponieważ została stworzona już kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego więc o niej wspominamy? Nigdy wcześniej nie pojawiła się jednak konieczność przeniesienia tej koncepcji na laboratoria. Sytuacja na świecie spowodowała jednak, że wiele uczelni musiało wprowadzić takie rozwiązanie, by uniknąć problemów w opóźnieniach realizacji programu kursów. Odwrócone laboratorium może być stosowane na każdym etapie realizacji zajęć. Może obejmować między innymi: część analityczną wykonywaną przed laboratorium, jak i pełną realizację doświadczenia w laboratorium wirtualnym.

 

Sprawdź również artykuł: Digital twin, czyli cyfrowy bliźniak

 

Po zakończeniu części działań, które student wykonuje samodzielnie, przychodzi czas na konsultacje z prowadzącym, dyskusje na temat napotkanych problemów czy też weryfikację wyników eksperymentu na fizycznym obiekcie. Koncepcja odwróconej klasy w przypadku laboratoriów sprawdza się doskonale na wielu uczelniach. Jakie sprzęty Quanser umożliwiają jej realizację? 

 

Hybrydowe nauczanie, czyli odwrócone laboratoria

Odwrócone laboratoria pozwalają studentom realizować program zajęć na równym poziomie. Każdy uczestnik zajęć zdobywa taką samą wiedzę i umiejętności bez znaczenia, czy realizuje je w zaciszu domowym lub na uczelni. Sprzęt firmy Quanser pozwala prowadzącym na wprowadzenie koncepcji Blended Lab. Oznacza to, że student ma wybór między przychodzeniem na uczelnie a realizacją programu zajęć w domu. 

Quanser Interactive Labs pozwala na zdobywanie takich samych doświadczeń bez wprowadzania fizycznych obiektów do nauczania. Każdy otrzymuje jednak możliwość przyjścia na uczelnie, skonsultowania swojej realizacji z prowadzącym oraz przetestowania swojej koncepcji i umiejętności na fizycznym obiekcie. Materiały laboratoryjne dostarczane przez Quanser pozwalają na wykonanie części zadań w domu, przez co uczestnicy kursu mogą skupić się na uczelni na praktyce. 

Zajęcia hybrydowe wprowadzone na uczelni dzięki Quanser Interactive Labs niosą ze sobą dużą wartość. Dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania?

 

Dlaczego warto wprowadzić odwrócone laboratoria na uczelnie?

Przygotowanie doświadczenia w środowisku wirtualnym ułatwi dalszą pracę na uczelni, skupiając się na uzyskaniu jak najlepszej wydajności. Jeżeli eksperyment skończy się niepowodzeniem, nie będzie się to kończyło ewentualnym uszkodzeniem obiektu fizycznego. Ponadto odwrócone laboratoria pomagają uniknąć presji wynikającej z ograniczonego czasu.

Wprowadzenie rozwiązania, jakim jest Quanser Interactive Labs, pomoże Ci realizować zarówno koncepcję Hybrid Lab, jak i Blended Lab.

 

Poniżej znajdziesz listę doświadczeń dostępnych w wersji wirtualnej:

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub jesteś zainteresowany jednym z powyższych produktów, zgłoś się do nas!