Quanser Stół Wstrząsowy II XY

Shake Table II XY

Quanser Stół Wstrząsowy II XY (Shake Table II XY) to dwuosiowa platforma ruchu, składająca się z dwóch Stołów Wstrząsowych II. Dzięki takiej konfiguracji możliwa jest eksploracja bardziej zaawansowanych tematów związanych z analizą dynamiki oraz przeprowadzanie badań związanych z redukcją strat spowodowanych trzęsieniami ziemi.

Quanser Stół Wstrząsowy II XY składa się z dwóch jednoosiowych jednostek Stołów Wstrząsowych II zamontowanych prostopadle jeden na drugim. Każdy ze stołów może poruszać się maksymalnie o ±7,6 cm. Napędzany mocnymi silnikami Stół Wstrząsowy II XY może osiągnąć przyspieszenie 2,5 g przy obciążeniu masą 7,5 kg.

Co więcej, możliwe jest wykorzystanie dwóch Stołów Wstrząsowych II z konfiguracji XY w innym ustawieniu, tj. szeregowo lub równolegle, do obsługi większych obciążeń lub przeprowadzania eksperymentów z asynchronicznymi sygnałami wzbudzającymi.

Podstawowe parametry techniczne: 

  • Wymiary (D x S x W): 61 cm x 46 cm x 25,4 cm
  • Masa: 54,4 kg
  • Pole załadunku (S x W): 46cm x 46 cm
  • Maksymalny udźwig przy 1g (oś x, dół): 34,7 kg
  • Maksymalny udźwig przy 2g (oś y, góra): 7,5 kg
  • Maksymalny ruch: ±7,62 cm