Automatyzacja magazynu z Lidarami Ouster – automatyzacja wózków widłowych

Przemysł 4.0 charakteryzują się przede wszystkim innowacjami wprowadzanymi do fabryk i magazynów, które wymagają elastyczności. Jest to jedno z wyzwań, przed którym stoją naukowcy dążący do automatyzacji procesów. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób nowoczesne lidary Ouster pomagają w automatyzacji wózków widłowych przy zachowaniu maksymalnej elastyczności.

 

Spis treści:

 

Możliwości lidarów Ouster

Jednym z producentów lidarów, które okazują się niezbędne podczas automatyzacji procesów w halach magazynowych, jest Ouster. Produkty dostępne w tej ofercie zapewniają nawet do 90o widzenia w pionie. Dzięki wbudowanemu IMU umożliwiają łatwą implementację algorytmów SLAM, czyli symultanicznej lokalizacji i mapowania. Dzięki temu urządzenia mobilne zyskują możliwość bezpiecznego i precyzyjnego poruszania się w dowolnej przestrzeni. Dotyczy to zarówno miejsc, w których już były, jak i zupełnie nowych lokalizacji.

Dzięki zdalnemu systemowi czujników, które odpowiadają za wysyłanie światła w postaci lasera, są w stanie mierzyć dystans między przedmiotami i tworzyć na tej podstawie wizualizację otoczenia 3D. Ta technologia okazuje się kluczowa nie tylko w świecie nauki, ale również przemyśle. Umożliwia podnoszenie, rozpoznawanie przedmiotów oraz przenoszenie ich w konkretne miejsce.

W ofercie producenta Ouster pojawiają się takie produkty jak:

 

Automatyzacja magazynu: Third Wave Automation

Nowa generacja zautomatyzowanych pojazdów mobilnych zapewnia większe możliwości dzięki zredukowaniu skomplikowanych wdrożeń do infrastruktury magazynu. Ten cel został osiągnięty między innymi dzięki zastosowaniu lidarów. Poprzednie generacje pojazdów AGV miały ograniczony zakres ruchu, co uniemożliwiało elastyczny przepływ pracy oraz efektywną współpracę z pozostałymi pracownikami. W efekcie rynek wymusił konieczność wprowadzenia kolejnych modyfikacji w celu zredukowania tych ograniczeń.

Third Wave Automation, czyli trzecia fala automatyzacji, okazała się odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów. Opiera się ona na zaawansowanym oprogramowaniu do percepcji oraz platformie opartej na autonomii. Łączy więc pojazdy autonomiczne, inteligentne zarządzanie oraz obsługę zdalną.

Sprawdź również artykuły:

 

Jak wykorzystać Third Wave Automation w sprzęcie magazynowym?

Third Wave Automation pozwoliło na rozszerzenie możliwości sprzętu magazynowego oraz ułatwiło współpracę człowieka z maszyną. Potwierdzeniem tego są pojazdy AGV takie jak wózki widłowe wyposażone w maksymalnie cztery czujniki Ouster, które umożliwiają wykonywanie takich zadań jak: wykrywanie i rozpoznawanie przedmiotów, lokalizację i mapowanie.

Technologie Third Wave Automation można wbudować także do innych pojazdów służących do transportu materiałów w obrębie magazynu. System ten można obsługiwać w trybie ręcznym, zdalnym lub w pełni autonomicznym. Dzięki temu osoby korzystające z tego rozwiązania zyskują przede wszystkim elastyczność w zarządzaniu zadaniami. Do osiągnięcia tego efektu niezbędne okazały się lidary, które pozwoliły na zwiększenie precyzji urządzeń AGV w zmieniającym się środowisku magazynowym.

Pamiętajmy, że automatyzacja magazynów opiera się na pracy hybrydowej i wykonywaniu określonych działań we współpracy maszyny oraz człowieka.

 

Lidary Ouster w ofercie Edu4Industry

W ofercie Edu4Industry znajdziesz trzy główne grupy lidarów Ouster, które umożliwiają naukę automatyki i robotyki, a także tworzenie prototypów. Każdy z nich różni się parametrami, co sprawia, że każdy bez problemu dopasuje czujnik do swoich potrzeb.

  • Ouster OS0 oferujący kąt 900 widzenia w pionie o zakresie wykrywania obiektów 0-55m, skanuje otoczenie z częstotliwością do 20 Hz, dostępny w wersji z 32, 64 lub 128 wiązkami lasera,
  • Ouster OS1 oferujący do 45o kąta widzenia w pionie o zakresie 0-120 m, skanuje otoczenie z częstotliwością do 20 Hz, dostępny w wersji z 32, 64 lub 128 wiązkami lasera,
  • Ouster OS2 oferujący do 22.5o kąta widzenia w pionie o zakresie wykrywania obiektów 0-240 m, skanuje otoczenie z częstotliwością do 20 Hz, dostępny w wersji z 32, 64 lub 128 wiązkami lasera.

 

Sprawdź ofertę Lidary lub skontaktuj się z nami!