Quanser Stół Wstrząsowy II

SHake Table II

Quanser Stół Wstrząsowy II (Shake Table II) to średniej wielkości jednoosiowy stół wstrząsowy o otwartej architekturze, idealny do nauczania dynamiki konstrukcji, izolacji drgań, kontroli sprzężenia zwrotnego i innych zagadnień związanych z trzęsieniami ziemi, lotnictwem i inżynierią mechaniczną.

Użytkownicy mogą generować zindywidualizowane trzęsienia lub przygotowane przez producenta profile rzeczywistych trzęsień ziemi, takich jak Northridge, Kobe i El-Centro, aby zbadać ich wpływ na budynki, mosty i różne materiały. Ponadto profile trzęsień ziemi można pobrać z bazy danych PEER Ground Motion Database, przeskalować za pomocą dostarczonego oprogramowania i odtworzyć w Stole Wstrząsowym II.

Stołem można sterować za pomocą prostej w użyciu aplikacji lub bardziej precyzyjnie z poziomu środowiska Matlab/Simulink

Podstawowe parametry techniczne: 

  • Wymiary (D x S x W): 61 cm x 46 cm x 13 cm
  • Masa: 27,2 kg
  • Maksymalny udźwig: 7,5 kg
  • Maksymalny ruch: ±7,6 cm
  • Maksymalna prędkość (przy załadunku 7,5 kg): 66,5 cm/s
  • Maksymalne przyspieszenie (przy załadunku 7,5 kg): 2,5 g
  • Moc serwomotoru: 400 W