Quanser Magnetyczna Lewitacja

Quanser Magnetyczna lewitacja

Quanser Magnetyczna Lewitacja wykorzystuje elektromagnes do demonstracji lewitacji magnetycznej stalowej kulki. Pozycja odczytywana jest za pomocą fotosensora. Dodatkowo system posiada też czujnik natężenia prądu, jako dodatkowy sygnał zwrotny do kontrolera. Cały obiekt jest silnie nieliniowy, co pozwala na demonstrację wielu ciekawych algorytmów sterowania.  

System dostarczony jest ze szczegółowym modelem obiektu, materiałami dydaktycznymi oraz przykładowymi programami. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

  • wymiary: 15.1 x 15.1 x 27.6cm, 3.8kg 

  • czułość fotoczujnika: 0.28 cm/V 

  • promień rdzenia cewki: 0.8cm 

  • długość cewki: 8.25cm 

  • stała siły elektromagnesu: 6.53 x 10–5 N.m²/A² 

  • kompatybilne z NI LabVIEW oraz Matlab/Simulink  

  • dołączone kompletne materiały dydaktyczne

  • otwarta architektura pozwala na tworzenie własnych algorytmów sterowania.