Quanser Elastyczny Liniowy Przegub

Linear Flexible Joint

Elastyczny Liniowy Przegub to pasywny wózek liniowy, który łączy się z Liniową Bazą z Silnikiem Serwo za pomocą sprężyny liniowej. Jako implementacja klasycznego układu kwadratowego masa-tłumik-sprężyna, Liniowy Elastyczny Przegub jest idealnym, podręcznikowym eksperymentem. Eksperyment jest przydatny w badaniu analizy drgań i rezonansu.

Moduł Elastycznego Liniowego Przegubu składa się z pasywnego wózka liniowego połączonego z jednostką Liniowej Bazy z Silnikiem Serwo za pomocą sprężyny liniowej. Elastyczny Liniowy Przegub jest wykonany z litego aluminium i wykorzystuje łożyska liniowe do przesuwania się wzdłuż wałka ze stali nierdzewnej oszlifowanej podstawy liniowego serwomechanizmu. Podobnie jak w przypadku Liniowej Bazy z Silnikiem Serwo, położenie przegubu elastycznego jest wykrywane za pomocą obrotowego enkodera optycznego, którego wał zazębia się z torem za pomocą zębnika. Wraz z systemem dostarczane są dwie dodatkowe masy, które można zamontować na wózku. Gdy podstawa liniowego serwomechanizmu porusza się do przodu i do tyłu, wózek z Elastycznym Liniowym Przegubem będzie naturalnie miał tendencję do oscylowania. Wykorzystując sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, można próbować tłumić te ruchy.