Dofinansowanie dla uczelni – Kształcenie dla branż

Do 10 lipca 2023 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursu Kształcenie dla branż. Organizatorem są Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dofinansowanie dla uczelni wyższych mogą otrzymać instytucje, które wprowadzają kierunki studiów kształcących przyszłe kadry dla kluczowych branż. Kto, kiedy i na jakich zasadach może otrzymać wsparcie finansowe na rozwój? Odpowiadamy.

 

Spis treści:

 

Dofinansowanie dla uczelni wyższych

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju uczelni wyższych, które wdrażają kierunki studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki. Wśród nich organizator wymienia między innymi: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie dla uczelni wyższych jest udzielane na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.

Otrzymane środki można przeznaczyć między innymi na sprzęt, który pomoże w rozwoju umiejętności przyszłości studentów, a także pracowników naukowych. Założenia te spełniają także produkty w ofercie Edu4Industry zarówno z obszaru robotyki, jak i automatyki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://edu4industry.com/

 

Kto i na co może przeznaczyć dotacje dla uczelni wyższych?

Dotacje dla uczelni wyższych mogą otrzymać projekty realizujące kompleksowe działania na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Ich celem jest dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Aby projekt mógł wziąć udział w konkursie, musi obejmować:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branż: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport),
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

 

Ile wynosi dofinansowanie dla uczelni wyższych?

Budżet konkursu wynosi 200 000 000 zł. Z tej puli będą finansowane projekty wybrane przez organizatora – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ile wynosi kwota dotacji dla uczelni wyższych? Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Jak i do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie dla uczelni?

Nabór wniosków rozpoczął się 15 maja 2023 roku i trwa do 10 lipca 2023 roku. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru – październik 2023 roku.

Projekty będą oceniane według procedury składającej się z 4 etapów:

  • pierwszy etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych 0-1,
  • drugi etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dostępu i kryteriów horyzontalnych,
  • trzeci etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów premiujących,
  • etap negocjacji (jeśli oceniający stwierdzą, że projekty wymagają skierowania do tego etapu).

 

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA EFS https://sowa2021.efs.gov.pl/login

 

Edu4Industry – pomagamy w szkoleniu kadry gotowej na wyzwania Przemysłu 4.0

Naszą misją jest zapewnienie instytucjom edukacyjnym innowacyjnych rozwiązań, które wzbogacą proces nauki i przygotują studentów do wyzwań przemysłu 4.0. W Edu4Industry oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości sprzętu, który jest dostosowany do różnych poziomów zaawansowania i potrzeb uczelni wyższych. Nasze produkty obejmują zaawansowane roboty mobilne, manipulatory, stanowiska dydaktyczne, kontrolery i oprogramowanie specjalistyczne, które umożliwiają studentom praktyczne eksperymenty, badania i projektowanie w zakresie robotyki i automatyki.

Współpracujemy z renomowanymi producentami i dostawcami sprzętu, aby zapewnić najnowocześniejsze i zaawansowane technologicznie produkty. Nasz zespół ekspertów ma bogate doświadczenie w dziedzinie robotyki i automatyki, dzięki czemu jesteśmy w stanie doradzić uczelniom wyższym w wyborze odpowiedniego sprzętu, który spełni ich konkretne potrzeby edukacyjne. Niezależnie od tego, czy uczelnia potrzebuje sprzętu do zajęć laboratoryjnych, projektów badawczych czy kursów specjalistycznych, mamy odpowiednie rozwiązania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
https://edu4industry.com/produkty/automatyka-przemyslowa/
https://edu4industry.com/produkty/robotyka/
https://edu4industry.com/produkty/teoria-sterowania/

 

Skontaktuj się z nami!